نویسنده = دلاوری، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل پژوهش‏های سیاسی مبتنی بر رهیافت گفتمانی در ایران

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 7-42

حمیدرضا رحیمی؛ ابوالفضل دلاوری