نویسنده = اسدی، علی‏ اکبر
تعداد مقالات: 1
1. سیاست خارجی عربستان سعودی: منابع، اهداف و مسائل

دوره 20، شماره 75، بهار 1396، صفحه 107-132

علی‏ اکبر اسدی