نویسنده = بنی‏هاشمی، میرقاسم
تعداد مقالات: 2
1. جنبش‏های انقلابی عربی؛ چشم‏اندازها و چالش‏های الگوی نوین دولت

دوره 14، شماره 52، تابستان 1390، صفحه 79-110

میرقاسم بنی‏هاشمی؛ عزیز جوانپور