نویسنده = سلیمانی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه

دوره 13، شماره 50، زمستان 1389، صفحه 85-118

فاطمه سلیمانی