نویسنده = صیادزاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر کسری بودجه بر امنیت اقتصادی ایران

دوره 16، شماره 60، تابستان 1392، صفحه 91-124

علی صیادزاده؛ ایمان فرجام‏ نیا؛ عفیفه حجاریان؛ بهمن طاهری