نویسنده = سیدنژاد، سیدباقر
تعداد مقالات: 1
1. سلفی‏گری در عراق و تأثیر آن بر جمهوری اسلامی ‏ایران

دوره 13، شماره 47، بهار 1389، صفحه 95-122

سیدباقر سیدنژاد