نویسنده = ماکویی، سویل
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌های تحلیل سیاست‏گذاری عمومی

دوره 11، شماره 39، بهار 1387، صفحه 43-74

سویل ماکویی؛ تامس‏ دای