نویسنده = جمشیدی، محمد
تعداد مقالات: 2
1. علل تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در قرن 21

دوره 22، شماره 83، بهار 1398، صفحه 167-188

محمد جمشیدی؛ حامد نصرتی