نویسنده = کریمی ‌مله، علی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی مرجع امنیت در رویکرد امنیت ملی امام خمینی(ره)

دوره 8، شماره 30، زمستان 1384، صفحه 765-788

علی کریمی ‌مله