نویسنده = زمانی مقدم، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. چارچوبی برای سنجش شاخص‏های عدالت فرهنگی در استان‏ها و مناطق ایران

دوره 20، شماره 78، زمستان 1396، صفحه 103-128

ملوک سیدآبادی؛ ابراهیم حاجیانی؛ افسانه زمانی مقدم