نویسنده = ابراهیمی، شهروز
تعداد مقالات: 1
1. عربستان سعودی و سیستم جدید قدرت در خلیج‌فارس

دوره 7، شماره 25، پاییز 1383، صفحه 551-573

شهروز ابراهیمی