نویسنده = سام‌دلیری، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. سنجش محرومیت نسبی در نظریه تدرابرت‌گر

دوره 6، شماره 22، زمستان 1382، صفحه 813-829

کاظم سام‌دلیری