نویسنده = روی، پل‌
تعداد مقالات: 1
1. معمای امنیت اجتماعی

دوره 6، شماره 21، پاییز 1382، صفحه 685-713

پل‌ روی؛ منیژه نویدنیا