نویسنده = دی. ساکس، جفری
تعداد مقالات: 1
1. اهمیت‌ استراتژیک‌ نابرابری‌ جهانی

دوره 6، شماره 19، بهار 1382، صفحه 165-181

جفری دی. ساکس؛ محمدعلی قاسمی