نویسنده = لک ‏زایی، نجف
تعداد مقالات: 1
1. امنیت از دیدگاه ابن‌خلدون

دوره 21، شماره 80، تابستان 1397، صفحه 7-32

نجف لک ‏زایی؛ حسین میرچراغ‏ خانی