نویسنده = نصری‌، قدیر
تعداد مقالات: 2
1. حادثه‌ 11 سپتامبر: نظریه‌ها و تفاسیر

دوره 5، شماره 17.18، زمستان 1381، صفحه 671-692

قدیر نصری‌