نویسنده = کامل‌السعید، مصطفی‌
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت‌ و امنیت‌ در کشورهای‌ عربی

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 383-408

مصطفی‌ کامل‌السعید؛ قدیر ‌ نصری