نویسنده = شاکری‌، سیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. نهادهای‌عمومی‌ و نقش‌ آنها در ثبات‌اجتماعی‌ کشور

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 409-422

سیدرضا شاکری‌