نویسنده = عزیزی‌، سیدمجتبی‌
تعداد مقالات: 1
1. سلاحهای‌ بیولوژیک‌ و امنیت‌ ملی‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 475-488

جاناتان‌ بی‌. تاکر؛ رابرت‌ پی‌. کادلک‌؛ سیدمجتبی‌ عزیزی‌