نویسنده = عسگری‌، محمود
تعداد مقالات: 2
1. نسبت‌ نوین‌ بین‌ منابع‌ آبی‌ و امنیت‌ ملی‌

دوره 5، شماره 16، تابستان 1381، صفحه 489-502

محمود عسگری‌