نویسنده = دوکایر، فردریک‌
تعداد مقالات: 1
1. فرار مغزها و توسعه‌ اقتصادی‌ نظریه‌ و شواهد

دوره 4، شماره 14، زمستان 1380، صفحه 611-628

میشل‌ ‌ بین؛ فردریک‌ دوکایر؛ هیلل‌ راپوپورت‌؛ سیدمحمدکمال‌ سروریان‌