نویسنده = قلی‌زاده‌، علی‌
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ‌ خشونت‌ در کشور عراق‌

دوره 5، شماره 15، بهار 1381، صفحه 135-150

شفیق‌ ن‌. غبرا؛ علی‌ قلی‌زاده‌