نویسنده = تاجیک‌، محمدرضا
1. فرآیند جهانی‌ شدن‌ و فراگشت‌ جامعه‌ ایرانی‌

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 305-328

محمدرضا تاجیک‌