نویسنده = ولی‌پور زرومی‌، سیدحسین‌
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی‌ بر تواناییهای‌ سیاسی‌ نظام‌ در جهان‌ حاضر

دوره 4، شماره 13، پاییز 1380، صفحه 351-366

سیدحسین‌ ولی‌پور زرومی‌