نویسنده = اشرف مجتهد شبستری، علی
تعداد مقالات: 1
1. تاجیکستان؛ متحدی تازه و مهم برای جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 46-39

علی اشرف مجتهد شبستری