نویسنده = عطایی، فرهاد
تعداد مقالات: 1
1. رقابت در منطقه؛ بررسی سیاستهای ایران و ترکیه

دوره 3، شماره 9، پاییز 1379، صفحه 47-60

فرهاد عطایی