نویسنده = بنی‏ هاشمی، میرقاسم
تعداد مقالات: 3
1. نظریه آشوب و الزامات «تبیین» در فرایند تحلیل امنیت

دوره 22، شماره 83، بهار 1398، صفحه 7-32

میرقاسم بنی‏ هاشمی؛ نوراله نورانی


2. ایران و ایالات متحده آمریکا: دستور کاری برای همکاری

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 85-96

آنتونی اچ. کردزمن؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی


3. نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 117-172

دیوید اپتر؛ چارلز اندرین؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی