نویسنده = افروغ، عماد
تعداد مقالات: 1
1. شورشهای شهری و امنیت داخلی

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 272-282

عماد افروغ