نویسنده = احمدی‏ پور، زهرا
تعداد مقالات: 1
1. تقسیمات کشوری و امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 279-282

زهرا احمدی‏ پور