نویسنده = دانش‏ بختیاری، محمدقاسم
تعداد مقالات: 1
1. تحولات افغانستان و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران

دوره 3، شماره 7.8، تابستان 1379، صفحه 283-291

محمدقاسم دانش‏ بختیاری