نویسنده = حیدری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. درآمدی بر مدل برآورد احتمال خیانت به کشور

دوره 22، شماره 85، پاییز 1398، صفحه 29-51

مهدی حیدری