نویسنده = اسدی، علی ‏اکبر
تعداد مقالات: 2
2. استقلال‏ خواهی کردی در عراق: تحلیل ساختاری و سناریوها

دوره 21، شماره 81، پاییز 1397، صفحه 185-212

علیرضا خسروی؛ علی ‏اکبر اسدی