نویسنده = تاجیک، کاظم
تعداد مقالات: 2
1. دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

دوره 22، شماره 86، زمستان 1398، صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر


2. محرمانگی در دیپلماسی؛ تحولات و چشم ‏انداز

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 165-192

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ کیهان برزگر