نویسنده = موسوی شفائی، سید مسعود
تعداد مقالات: 1
1. ابعاد و پیامدهای ژئوپلیتیک پرخطر ایران

دوره 14، شماره 54، زمستان 1390، صفحه 163-192

سید مسعود موسوی شفائی؛ مهدی شاپوری