نویسنده = زارعی، عیسی
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل استنادی و محتوایی مقالات فصلنامه مطالعات راهبردی (شماره‌های 46- 62)

دوره 17، شماره 63، بهار 1393، صفحه 175-176

عیسی زارعی؛ نیره خداداد شهری