نویسنده = عابدی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. راهکارهای تضمین اجرای دستور موقت دیوان بین‏ المللی دادگستری

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 135-164

محمد عابدی؛ اعظم امینی