نویسنده = اندرین، چارلز
تعداد مقالات: 1
1. نظریه‏ های تکثرگرا و گروههای اجتماعی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1378، صفحه 117-172

دیوید اپتر؛ چارلز اندرین؛ میرقاسم بنی‏ هاشمی