نویسنده = سعیدآبادی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. برخورد فرهنگ (ارزیابی اهمیت جایگاه اندیشه‏ ها در پژوهشهای مربوط به امنیت)

دوره 2، شماره 3، بهار 1378، صفحه 182-155

مایکل سی.دَش؛ محمدرضا سعیدآبادی