نویسنده = حسینی، سید محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. موانع فرهنگی توسعه در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 95-112

سید محمدرضا حسینی