نویسنده = گودرزی، غلامرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت توسعه وتوسعه مدیریت

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 131-154

غلامرضا گودرزی