نویسنده = حاجی‏ یوسفی، امیرمحمد
تعداد مقالات: 2
1. استقلال‏ نسبی‏ دولت یا جامعه مدنی در ج.ا.ا.

دوره 1، شماره 2، زمستان 1377، صفحه 69-94

امیرمحمد حاجی‏ یوسفی


2. دولت و توسعه اقتصادی در ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1377، صفحه 179-206

امیرمحمد حاجی‏ یوسفی