نویسنده = حق‌پناه‌، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. قاچاق‌ موادمخدر و تأثیر آن‌ بر امنیت‌ملی‌ ج‌.ا.ایران‌

دوره 1، شماره -2، تابستان 1377، صفحه 143-171

جعفر حق‌پناه‌