نویسنده = بهرامی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. سیاست قومی پهلوی اول در قبال قوم لر

دوره 1، شماره -1، بهار 1377، صفحه 85-124

روح الله بهرامی