نویسنده = لطفی حاج ‏آباد، کاظم
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر برجام بر جایگاه راهبردی ایران در نظام بین ‏الملل

دوره 22، شماره 84، تابستان 1398، صفحه 105-134

رضا خلیلی؛ محمد بابایی؛ کاظم لطفی حاج ‏آباد