نویسنده = بزرگمهری، مجید
تعداد مقالات: 1
1. عملکرد شورای حقوق بشر سازمان ملل نسبت به اسرائیل

دوره 19، شماره 71، بهار 1395، صفحه 143-170

مجید بزرگمهری؛ حمید جان‏ نثار ملکوتی