نویسنده = مرشدی‏ زاد، علی
تعداد مقالات: 1
1. الگو و فرایند کنش‏های سیاسی قومی در ایران

دوره 22، شماره 86، زمستان 1398، صفحه 7-30

مهدی عبدالهی ضیاءالدینی؛ علی مرشدی‏ زاد؛ عباس کشاورز شکری؛ زاهد غفاری هشجین