نویسنده = ذاکریان امیری، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. دیپلماسی‌های جایگزین و گزینش نقطه بهینه محرمانگی در مراودات دیپلماتیک

دوره 22، شماره 86، زمستان 1398، صفحه 111-135

کاظم تاجیک؛ علی‏ اصغر کاظمی زند؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر