نویسنده = عمادی، سید رضی
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی عملکرد شبکه الجزیره در تقویت قدرت نرم قطر

دوره 18، شماره 67، بهار 1394، صفحه 69-96

مهدی ذاکریان؛ سید رضی عمادی