نویسنده = زهرانی، مصطفی
تعداد مقالات: 2
1. آمریکا و برنامه هسته‌ای ایران؛ استراتژی برچینش و ابزارهای آن

دوره 16، شماره 59، بهار 1392، صفحه 107-148

احمد سلطانی‌نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ مهدی شاپوری


2. سیاست چین در مناقشه هسته‌ای ایران و عوامل مؤثر بر آن

دوره 15، شماره 58، زمستان 1391، صفحه 143-170

احمد سلطانی‌نژاد؛ مصطفی زهرانی؛ مهدی شاپوری