نویسنده = شهریار، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. شناخت حوادث 2011 خاورمیانه در قالب مبانی مفهومی-نظری

دوره 15، شماره 55، بهار 1391، صفحه 7-36

امیرمحمد حاجی‏ یوسفی؛ فاطمه شهریار